Usluge

   Osnovna polazišta našeg programa su:   

 • Shvatanje deteta kao jedinstvenog i celovitog bića;

 • Učenje kroz igru

 • Otvoren sistem vaspitanja i obrazovanja (otvoren za porodicu, različitosti, inovacije, širu zajednicu....);

Miša

Vrtić "Magic Kids" deci pruža priliku za igru i učenje, polazeći od njihovih interesovanja i potreba. Timski stvaramo podsticajnu sredinu za razvoj dece, negujemo radoznalost i pažljivo planiramo svakodnevne aktivnosti uz korišćenje raznovrsnih i inovativnih didaktičkih sredstava i materijala. 

   USLUGE   

 • Vaspitno obrazovni rad sa decom do tri godine

 • Vaspitno obrazovni rad sa decom od tri godine

       do uključenja u pripremni predškolski program

 • Pripremni predškolski program

 • Preventivno zdravstvena zaštita

 • Nega i ishrana dece

DODATNE USLUGE

 • Školica sporta, muzike i plesa 

 • Likovna školica

 • Školica engleskog jezika

Nama je važno...

Srećno i nasmejano dete koje će kroz igru ostavriti svoj potencijal.                     

To postižemo...

 • Timskim radom

 • Kroz igru, podsticanjem radoznalosti i kreativnosti

 • Stvaranjem podsticajne sredine i razvijanjem unutrašnje motivacije

 • Konstantnim razvijanjem programa vrtića

           NAŠA ADRESA:

 

PU "Magic Kids"

Bulevar JNA 133; 11222 Jajinci - Beograd

PIB: 111331136

MB: 17921347

Š.Del: 8510

TELEFON:

062 81 43 352

PIŠITE NAM NA:

vrticmagickids@gmail.com

RADNO VREME

PU "Magic Kids"

PONEDELJAK - PETAK

07:00 - 18:00

© 2018 PU "MAGIC KIDS" | All rights reserved. Pictures are property of their respective owners. 

logo.png
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon